آدینه رویداد رقابتی خلاقیت در صداگذاری

آدینه رویداد رقابتی خلاقیت در صداگذاری با موضوع قرنطینه به همت شتابدهنده رضوان در تاریخ ۱۴ تا ۲۲ فروردین‌ماه ۹۹ برگزار شد. این رویداد در قالب ۱۲ گروه با حضور منتورهای محتوایی به‌صورت مجازی انجام گرفت.

آثار ارائه‌شده توسط آقایان اسدالله دیانتی، مرتضی دیانتی، عباس الهی، محمد همتی و حمیدرضا خادمی داوری گردید و جوایز به شرح ذیل به نفرات برگزیده اهداء گردید.

آثار برگزیده

جایزه ۳ میلیون ریالی

گروه مشکات
بیشترین بازدید

جایزه ۲ میلیون ریالی

خانم نجمه ابوطالبی
انتخاب هیئت‌داوران