آدینه رویداد چیست؟

“آدینه رویداد” مجموعه رویدادهایی است که توسط مرکز رویدادهــــــای شتابدهـــده رضـــــوان در زمینــــــه های مختلف برگــــــزار می شود

آدینه رویداد چگونه برگزار می شود؟

آدینه رویداد مجموعه رویدادهای مجازی است که روزهای جمعه برگزار می شود و در آن گروه های شرکت کننده به کمک منتورهای فنی، هنری و محتوایی آثار خود را تولید کرده و در پایان زمان معین شده، به دبیرخانه رویداد ارسال می نمایند. 

هدف از برگزاری آدینه رویداد

هدف از برگزاری آدینه رویدادها (که در واقع همان استارتاپ ویکند می باشد)؛ شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای بالقوه است که این مهم از برنامه های مرکز رویدادهای شتابدهنده رضوان به شمار می رود.

دستاورد های حضور در آدینه رویداد

  • کسب تجربه
  •  آموزش به صورت رایگان
  • استفاده از تجربه و تخصص منتورهای
    شتابدهنده رضوان
  • شرکت در یک رقابت سالم و محک زدن توانایی ها

اولین آدینه رویداد با موضوع کرونا

این رویداد در قالب طنز و با موضوع رویکردهای نادرست اجتماعی برای پیشگیری از شیوع کرونا جمعه ۲۳ اسفندماه به صورت کاملا مجازی برگزار شد.

آدینه رویدادهای برگزار شده

ایده-پردازی-کرونا

آدینه رویداد رقابتی ایده پردازی

آدینه رویداد رقابتی ایده پردازی با موضوع کرونا و رویکردهای نادرست اجتماعی برای پیشگیری از شیوع این بیماری باهمت شتابدهنده رضوان و با حمایت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۸ برگزار شد.

صداگزاری

آدینه رویداد رقابتی خلاقیت در صداگذاری

آدینه رویداد رقابتی خلاقیت در صداگذاری با موضوع قرنطینه به همت شتابدهنده رضوان در تاریخ ۱۴ تا ۲۲ فروردین‌ماه ۹۹ برگزار شد. این رویداد در قالب ۱۲ گروه با حضور منتورهای محتوایی به‌صورت مجازی انجام گرفت.